help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sortering

Om ett sökresultat ska sorteras på ett visst sätt så måste du ange på vilket/vilka indexfält resultatet ska sorteras efter.

Sorterbara fält

Det finns vissa krav för att det ska gå att sortera på ett indexfält. Fältet måste vara:

  • Indexerat
  • "En-värt" (inte "multi-valued")
  • Innehållet i fältet får inte vara "uppdelat" (analyserat/tokeniserat)

Sorteringsordning

Ett sorterat sökresultat har alltid en sorteringsordning, stigande eller fallande. En stigande ordning "ökar" (t.ex. A..Ö) medan en fallande ordning "minskar" (t.ex. Ö..A).

Gemener och versaler

Små och stora bokstäver finns på olika ställen i teckenuppsättningstabeller. Detta innebär att fältvärdena "Ananas, banan, Citron" sorteras stigande som "Ananas, Citron, banan" och fallande som "banan, Citron, Ananas".

Vill man ha "naturlig" sortering som är oberoende av små och stora bokstäver så måste man sortera på ett indexfält som enbart innehåller gemener eller enbart versaler.

Sortera på metadata

Alla metadata - oavsett om de är flervärda eller inte - finns som förkortad och sorterbar version i fältet:

metadata.sortable.<metadatats namn>


Alla värden i detta fält består av en max 100 tecken lång sträng. Siffror inleds alltid med ett antal "0" och avslutas med siffervärdet. Datum lagras på samma sätt som siffror (millisekunderna för datumet används för att få fram siffran). För övriga metadatavärden används deras sträng-värde(n) som bas. Strängen förkortas och görs till endast gemener (indexets språk används vid omformningen till gemener). Om metadatat är flervärd (t ex ett flervalsmetadata) så läggs de olika värdena ihop och separeras med kommatecken.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?