help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Responsiv webb

Responsiv webb innebär att man bygger en webbplats som anpassar utseendet beroende på vilken skärmupplösning besökaren har. Det innebär exempelvis att samma webbplats kan se olika ut för besökaren om den besöker webbplatsen med en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon.

Dator

Dator

Telefon

Telefon

Relativa värden

För att bygga en responsiv webbplats är det viktigt att använda relativa värden, det vill säga procent istället för fasta pixlar.

Det finns två grid-typer som baseras på relativa värden; Flexibelt grid och Fast flexibelt grid. Den totala bredden för griden sätts i pixlar och anger en maxbredd. Det innebär att om webbläsarfönstret är mindre än maxbredden så kommer mallarna att förminskas till fönsterstorleken. Kolumnstorlekarna och mellanrummet mellan dem räknas då om till procent istället för pixlar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?