help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Responsiv webb

Responsiv webb innbär att utseendet på webbplatsen anpassas beroende på besökarens skärmupplösning. Det betyder att samma webbplats kan se olika ut beroende på om den besöks med en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon.

Bilderna nedan visar en webbplats som är byggd med den responsiva tekniken där en dator, en surfplatta och en mobiltelefon använts för att visa samma sida.

Dator

Dator

Läsplatta

Läsplatta

Telefon

Telefon

Relativa värden

För att bygga en responsiv webbplats är det viktigt att använda relativa värden, det vill säga procent istället för fasta pixlar.

Det finns två grid-typer som baseras på relativa värden; Flexibelt grid och Fast flexibelt grid. Den totala bredden för griden sätts i pixlar och anger en maxbredd. Det innebär att om webbläsarfönstret är mindre än maxbredden så kommer mallarna att förminskas till fönsterstorleken. Kolumnstorlekarna och mellanrummet mellan dem räknas då om till procent istället för pixlar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?