help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fildelning - Mappval

Med modulen Fildelning kan du peka ut en mapp i filarkivet som publicerar ut alla filer som läggs till i den mappen. Med modulen kan de som har behörighet ladda upp filer direkt på sidan och ta bort filer, utan att gå in i redigeringsläget.

Under Mappval väljer du vilken mapp med filer som ska visas i fildelningen. Peka ut mappen och klicka OK. Du kan nu välja att ladda upp filer i denna mapp här i fildelningsmodulen, i filarkivet eller online (om du ställt in att filuppladdning är tillåten). Allt du eller någon annan (som har behörighet i mappen) lägger till i denna mapp visas direkt på webbsidan som innehåller fildelningsmodulen. Det krävs alltså ingen publicering. Filen visas så fort den finns i mappen i filarkivet.

Fildelning - Mappval

Behörighetsstyrning

Tänk på att behörighetsstyra de mappar i filarkivet som används av modulen fildelning eftersom alla filer som läggs till i den mapp blir publicerade på en gång. För att få ladda upp filer så krävs behörigheten Skriv och Publicera på den mapp som är utpekad i filarkivet. För att få ta bort filer krävs behörigheten Skriv och Ta bort på den mapp som är utpekad i filarkivet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?