help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Länkad modul

En länkad modul används för att visa innehållet av en modul på ytterligare ett ställe inom webbplatsen.

Om du exempelvis har skapat en tabell med kontaktinformation på en kontaktsida och även vill visa denna tabell på personalsidan kan du nyttja Länkad modul. Istället för att kopiera modulen så pekar du ut originalmodulen med hjälp av länkad modul. På detta sätt behöver du bara uppdatera informationen på ett ställe.

Vill du göra förändringar måste du gå till den sida där "originalmodulen" finns.

Originaltabell

Originaltabell

Länkad modul

Länkad modul

Här väljer du vilken modul som du vill visa från ett annat ställe på webbplatsen. Klicka på modulikonen för att välja modul. Då öppnas en ny vy för välj modul.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?