help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Idag

Med modulen Idag kan du enkelt skriva ut dagens datum i olika format.

Exempel på format:

torsdag 23 maj 2024
2024-05-23
torsdag 2024-05-23

Formatering av datum

Modulen har några få inställningar, bland annat för formatering och utseende.

Använd fördefinierat mönster

Markera Använd fördefinierar mönster för att använda något av de vanligaste mönstren för datum. Klicka sedan på pilen till höger för att välja fram det mönster du vill använda i droplistan. Du kan även söka efter mönster genom att börja skriva i sökrutan.

Format

Kryssa i rutan Använd inledande versaler för för att skriva månader och dagar, alternativt första tecknet i datumet, med en stor bokstav.

Inställning för versaler

Använd eget mönster

Här kan du ange en egen datumsträng om sättet du vill presentera datumet på inte finns tillgängligt i den fördefinierade listan. Använd reguljära uttryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att skriva datumsträngen.

Egent mönster

Utseende

Du kan välja vilken formatmall som ska användas för att visa datumet. Formatmallarna du kan välja mellan är de som skapats för webbplatsen.

Inställningar för utseende

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?