help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Länktyper

För att skapa en länk i Sitevision, markera det som ska länkas och klicka sedan på länkikonen. Då fälls det ner en lista där du kan välja mellan olika länktyper.

Skapa länk

Följande länktyper finns:

Det går också att högerklicka på en text och välja alternativet "Infoga länk".

Infoga en länk

Skapa länk till en intern sida

En intern sida är en länk till en sida på den egna webbplatsen.

Gör så här för att skapa en länk till en intern sida

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj Intern sida i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen Intern sida. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
 4. För interna sidor visas hela strukturen på webbplatsen. Du får då markera den sida du vill länka till eller söka efter sidan
 5. Klicka OK. Vyn försvinner.
Skapa en länk till en intern sida

Använd ankare

Använd ankare är ett alternativ som enbart visas under intern länk.

Skapa länk till en extern sida

En extern sida är en länk till en annan webbplats.

Gör så här för att skapa en länk till en extern sida

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj Extern sida i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen Extern sida. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
 4. Fyll i adress. Exempelvis www.google.se. Om “http://" inte anges kommer systemet att hantera detta och lägga till det. Du kan också klistra in en kopierad länk med CTRL C.
 5. Under Inställningar kan du välja att kryssa i Öppna i nytt fönster om du vill.
 6. Klicka OK. Vyn försvinner.
Skapa en länk till en extern sidaFörstora bilden

OBS! Det är webbläsaren som styr om länken öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik.

Skapa länk till en fil

Används om du vill länka till en fil. Filen kan bläddras fram från filarkivet eller laddas upp från din dator och läggas till på önskad plats i filarkivet.

Gör så här för att skapa en länk till en fil

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj Fil i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen Fil. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
 4. Om du ska länka till en fil måste den finnas uppladdad i Sitevision. Sök efter filen eller markera den sida du vill länka till i filarkivet.
 5. Om filen INTE finns i filarkivet så markera den mapp som du vill ladda upp filen till och klicka på länken Ladda upp. Ett nytt fönster öppnas där du kan markera en fil från din dator och ladda upp.
 6. Under Inställningar kan du välja att kryssa i Öppna i nytt fönster om du vill.
 7. Under inställningar kan du också välja att länkmålet laddas ner direkt istället för att öppnas i webbläsaren. Detta alternativet kan vara bra att bocka i när det gäller filer.
 8. Klicka OK. Vyn försvinner.
Länktyp fil

Skapa länk till en gruppfil

Används om du vill länka till en gruppfil. En gruppfil är en fil som finns på en gruppsida. Det förutsätter att du har Sitevision Intranät med Social Collaboration aktiverat. Filen kan bläddras fram från en vy som visar de grupper du är medlem i.

Gör så här för att skapa en länk till en gruppfil

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj Gruppfil i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen Gruppfil. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
 4. Om du ska länka till en gruppfil måste den finnas uppladdad i en grupp som du är medlem i. Sök efter filen eller markera den gruppfil du vill länka till i filarkivet.
 5. Klicka OK. Vyn försvinner.
Skapa en länk till en gruppfil

Skapa länk till en bild

Används om du vill länka till en bild. Bilden kan bläddras fram från bildarkivet eller laddas upp från din dator och läggas till på önskad plats i bildarkivet.

Gör så här för att skapa en länk till en bild

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj BIld i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen Bild. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
 4. Om du ska länka till en bild måste den finnas uppladdad i Sitevision. Sök efter bilden eller markera den bild du vill länka till i bildarkivet.
 5. Om bilden INTE finns i bildarkivet så markera den mapp som du vill ladda upp bilden till och klicka på länken Ladda upp. Ett nytt fönster öppnas där du kan markera en bild från din dator och ladda upp.
 6. Under Inställningar kan du välja att kryssa i Öppna i nytt fönster om du vill.
 7. Klicka OK. Vyn försvinner.
Skapa en länk till en bild

Skapa länk till en e-postadress

Används om du vill skapa en länk till en e-postadress (en mailto:). Adressen anges manuellt. När besökaren klickar på länken öppnas användarens e-postprogram och adressen blir automatiskt ifylld.

Gör så här för att skapa en länk till en e-postadress

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj E-postadress i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen E-postadress. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
 4. Fyll i e-postadressen i fältet.
 5. Klicka OK. Vyn försvinner.
Skapa en länk till en e-postadress

Skapa länk till ett telefonnummer

Används för att markera telefonnummer i koden som telefonlänkar (tel:). Det ger möjlighet att direkt ringa upp numret, på samma sätt som e-postlänkar (mailto:) ger möjlighet att skicka e-post.

Gör så här för att skapa en länk till ett telefonnummer

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj Telefonnummer i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen Telefonnummer. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ.
 4. Ange det fullständiga telefonnumret, inklusive det internationella prefixet, i länken – även om det nummer som visas på sidan bara innehåller den lokala delen. Då fungerar länken oavsett varifrån användaren ringer.
 5. Klicka OK. Vyn försvinner. 019-101010
Skapa en länk till ett telefonnummer

Telefonnumret får enbart innehålla nummer och mellanslag. Det får också börja med ett + (för internationellt prefix).

Skapa SharePoint-länk

Används för att skapa en länk till ett dokument i SharePoint. Detta kräver att du har licens för SharePoint och har aktiverat länktyper på webbplatsinställningar.

Gör så här för att skapa en länk till ett dokument i SharePoint

 1. Markera texten som ska länkas.
 2. Klicka på ikonen Länkar och välj SharePoint-länk i listan.
 3. En ny vy öppnas med länktypen SharePoint-länk. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ.
 4. Klicka på knappen Anslut till SharePoint för att öppna Sharepoint och peka ut det dokument du vill länka till.
 5. Klicka OK. Vyn försvinner.
SharePoint-länk

Inställningar

Använd länkbeskrivning

Här kan du förtydliga din länktext med en länkbeskrivning. Det ska aldrig stå samma sak i länkbeskrivningen som i länktexten utan länkbeskrivningen ska isåfall ha mer beskrivande information.

Helst ska du skriva så bra länktext att du inte behöver använda länkbeskrivning.

Av en bra länktext ska det vara möjligt att förstå vart en länk leder även om den är lyft ur sitt sammanhang. Ur tillgänglighetsperspektiv där eventuella hjälpmedel används är det extra viktigt att länkarna är begripliga även när de är tagna ur sitt sammanhang.
Om länktexten inte är tillräckligt tydlig (exempelvis som Läs mer -länkar) så behöver du komplettera länken med en länkbeskrivningstext (title-text).

 • Skriv det viktigaste i en länk först.
 • Undvik att inleda länkar med ”Läs mer om…”, ”Gå till…”. Då slipper läsaren onödig information. Alla länkar ”går” någonstans och är ofta en fördjupning.
 • Låt inte flera länkar på samma sida med samma formulering leda till olika sidor. Ett vanligt exempel på detta är ”Läs mer”-länkar som upprepande gånger används i listor med nyhetspuffar på en och samma sida. Om du gör det måste du förtydliga varje länk med en title-text.
 • Om sidan som länken går till har en tydlig rubrik som passar i sammanhanget, kan rubriktexten användas som länktext. Då blir det lättare för användaren att avgöra att den har hamnat rätt.
 • Undvik att ha flera länkar med olika formuleringar som leder till samma mål.
 • Om du vill förtydliga länken ytterligare väljer du alternativet Länkbeskrivningstext och fyller i en beskrivning.

Öppna i nytt fönster eller ny flik

Här kan du välja att öppna länken i ett nytt fönster eller ny flik.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?