help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rullgardinsmeny - Allmänt

Skärmdump på fliken Allmänt

Meny

Startpunkt

Klicka på sidikonen för att peka ut den mapp eller sida med undersidor som ska ligga till grund för rullgardinsmenyn.

Hjälptext

Här kan du beskriva vad menyn innehåller som en hjälptext som visas som en tooltip när besökaren för musen över menyn eller använder ett hjälpmedel. Beskrivningen syns inte på webbsidan, utan bara i koden. Bra ur tillgänglighetssynpunkt.

Fältetikett

Här fyller du i en fältetikett. Fältetiketter används för att hjälpmedel ska kunna koppla ihop fältetiketten med rätt inmatningsfält. Denna visas framför rullgardinsmenyn:

Med fältetikett

Med fältetikett

Dölj fältetikett

Denna kryssar du i om du inte vill att fältetiketten ska synas på webbsidan.

Menyalternativ

Använd text som första menyval

Här kan du skriva en text som visas som menyval högst upp. Detta alternativ blir dock inte klickbart, utan visas enbart som text.


Som standard visas "-----Välj menyalternativ här------". Detta kan du skriva över med egen text om du vill. Med standardtext (och utan etikett) ser det ut såhär:

Använd knapp för att aktivera menyval

Ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt att använda en knapp för att aktivera menyval. Väljer du inte att använda knapp så går besökarna direkt till sidan när de gör ett val i listan.

Standardknapp

En standardknapp är en vanlig textknapp. Den förvalda texten är Välj men du kan välja att skriva vad du vill i detta fält.

Bildknapp

Här kan du välja en bildknapp om så önskas. Klicka på bildikonen för att välja rätt bild i bildarkivet. Fyll sedan i valfri bildbeskrivningstext.

Bildknapp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?