help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny

Modulen Meny är en av flera menymoduler som finns i Sitevision. Menyer avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren kan navigera sig runt bland sidorna. Sidor, länksidor, struktursidor och artiklar visas i menyn. Mappar och strukturmappar visas inte eftersom de endast är hållare av sidor och artiklar.

Kodmässigt är menymodulen uppbyggd av listor. Modulen tillåter ett antal inställningar via gränssnittet, till exempel för formatmallar, startsida och om menyn ska visas horisontellt eller vertikalt. Utöver det finns möjlighet att göra avancerade inställningar via mallen.

Exempel vertikal meny

Exempel på vertikal meny med vissa avancerade inställningar i egen mall.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?