help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Språkväljare

Modulen Språkväljare används om du har översatt många sidor på en webbplats. Istället för att ha en statisk länk till en sida ("English") så kopplar du ihop en sida till just den sida som är översatt.

Modulen hänger ihop med vilka språk som är uppsatta på webbplatsen som valbara för Översättningar. Om en sida finns översatt till ett annat språk så visas länkar till språken i språkväljaren. Den visar alltid språknamnet på sidans språk.

Språkväljare

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?