help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

A-Ö meny

Modulen A-Ö meny visar alla sidor på en webbplats eller delgren direkt. Till skillnad mot modulen A-Ö lista där du måste klicka på en bokstav för att se alla sidor.

2 kolumner

Visar 2 kolumner

4 kolumner

Visar 4 kolumner

Inställningar

När du har hämtat modulen från Sitevision Marketplace hittar du den i modulväljaren i kategorin Interaktivt. I modulen kan du göra följande inställningar:

Inställningar A-Ö meny

Startpunkt

Du kan välja var startpunkten för menyn ska starta ifrån:

  • Aktuell sida - innebär att A-Ö menyn kommer starta på den sida besökaren befinner sig.
  • Annan startpunkt - innebär att du kan ange en specifik sida i strukturen där A-Ö menyn ska börja. Klicka på droplistan som visas när du valt alternativet för att peka ut en sida, mapp eller ett arkiv. Menyn kommer alltid visa samma innehåll, oavsett var i strukturen du befinner dig. 
  • Från metadata - innebär att du med hjälp av metadatatypen länkmetadata kan peka ut var i strukturen menyn ska starta. Inställningen för metadatafältet gör du på webbplatsen Det här alternativet ger dig möjlighet att visa olika innehåll i A-Ö menyn beroende på var i strukturen du befinner dig.

Omfång

Visa bara en nivå

Om du bockar i denna ruta så visas enbart första nvån under den startpunkt du har pekat ut. Annars visas alla sidor under startpunkten.

Utseende

Kolumner

Här kan du välja hur många kolumner du vill visa A-Ö menyn i. Se exempel ovan med 2 respektive 4 kolumner.

Formatmall för rubriker

Här kan du välja formatmall för rubrikerna som i detta fall är bokstäverna A-Ö.

Formatmall för texter

Här kan du välja formatmall för texterna.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?