help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Steg i arbetsflöde

I Sitevision kan du skapa arbetsflöden för publicering av webbsidor. Ett arbetsflöde innebär att sidan måste genomgå ett antal, i förväg uppsatta steg i samband med publiceringen. Steg i ett arbetsflöde kan till exempel handla om att någon ska granska och godkänna en sida innan publicering. Det går även att använda arbetsflöden för att skicka en påminnelse om att en sida ska översättas till ett annat språk.

Steg

  • Start - Startsteget finns som standard när du skapar ett arbetsflöde. Startar ett flöde.
  • Justera - Ger rätt att granska och ändra på sidan. Den person som är uppsatt som ägare på justeringsteget blir justerare. Kräver att justeraren har skrivrättigheter på den aktuella sidan.
  • Granska - Får enbart granska sidan dvs titta på sidan innan publicering. Den person som är uppsatt som ägare på granskningssteget blir granskare. En granskare kan ha behörigheten Granska, vilket innebär att de kan granska sidan on-line med enbart läsrättigheter på den aktuella sidan.
  • Publicera - Obligatoriskt steg för varje arbetsflöde. Publicerar sidan.

För att kunna vara granskare måste användaren också ha skrivrättighet på sidan den ska granska.

Så här gör du

För varje steg i arbetsflödet finns ett antal inställningar som hör samman med det specifika steget.

1. Markera ett steg i flödet under fliken Allmänt. Nedanför ser du rubriker för de inställningar du kan göra för det specifika steget. Det finns olika många inställningar på de olika stegen.


Start

Justera

Granska

Publicera

Redaktionell information

r

r

r

r

Ägare


r

r


Åtgärder


r

r


Notifieringar

r

r

r

r

Övrigt

r

r

rInställningar för steg i arbetsflöde

Redaktionell information

  • Namn - Namnen på steget. Detta namn visas sedan i historikloggen över avslutade flöden tillsammans med en beskrivning på vad som gjorts på varje specifikt steg (skrivs av ägaren då denne åtgärdat aktuellt steg).
  • Beskrivning - Beskrivningen skickas med i meddelande till ägaren av nästa steg då det är dags att åtgärda något.
Redaktionell info

Ägare

Här lägger du till de användare eller den grupp som är ägare till publiceringsflödet. Det är de personer eller grupper som ska utföra något på det specifika steget. Klicka på länken Lägg till mottagare för att peka ut mottagare.

På startsteget finns ingen ägare.

Ägare

Åtgärder

Under fliken Inställningar finns följande inställningar:

Åtgärd vid avslag
Här anges vilken åtgärd som ska vidtas vid avslag. De möjliga alternativen är:

  • Fortsätt - Fortsätt i publiceringsflödet trots avslag.
  • Starta om - Börja om från början i publiceringsflödet, de ändringar som gjorts i tidigare steg ligger kvar.
  • Avbryt - Avbryter hela publiceringsflödet, de ändringar som gjorts i tidigare steg ligger kvar.

Det finns även möjlighet att ställa in maximala tiden för ett specifikt steg och önskad åtgärd om tidsgränsen överskrids.

Max åtgärdstid (timmar)
Den maximala tiden för ett steg anges i timmar, om tiden sätts till 0 kommer publiceringsflödet alltid vänta på att det aktuella steget godkänns/avslås av ägaren eller någon som har behörighet att göra det.

Åtgärd vid timeout
Om en maximal åtgärdstid är inställd måste även åtgärd för när tidsgränsen passeras anges. De möjliga alternativen är : Fortsätt, Starta om, Avbryt.

Åtgärder

Om åtgärden för avslag vid det första justeringssteget är att starta om blir konsekvensen att justeraren får tillbaka ett meddelande om att denne har ändringar att utföra.

Notifieringar

Notifieringar

Mottagare
Här lägger du till de användare eller den grupp som ska notifieras av arbetsflödet genom att klicka på länken Lägg till mottagare.

Ämne
Här ställer du in ämne på meddelandet till mottagaren

Meddelande

Här fyller du i ett meddelande till mottagaren.

Övrigt

Övrigt i arbetsflöde

Obligatorisk kommentar
Om denna är ibockad så krävs det att alla i publiceringssteget anger kommentarer när de utför en aktivitet. Denna är som standard ibockad.

Kräv en unik ägare
Bocka i denna ruta om du vill kräva en unik ägare i arbetsflödet.

Interaktiv
Denna ruta är ibockad som standard. Detta betyder att en ägare måste utföra aktuellt steg. Om justeringssteget eller granskningssteget inte ska vara interaktivt, det vill säga att det aktuella steget ska köras utan att någon användare behöver göra något bockar du ur rutan.

Skicka ägarnotifieringar via e-post
Denna ruta är ibockad som standard. Om det inte ska skickas e-post till ägare av ett steg då denne har något att utföra ska inte rutan vara ibockad.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?