help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Göra en sida sökbar

Genom att klicka på panelen Sök visas en vy där du kan välja om sidan ska visas eller döljas i sökresultat, ställa in prioritet och se mer detaljerad information om vad som är indexerat.

Panelen Sök

Inställningar för sökträffar

Visa i sökresultat

Standard är att alla publicerade sidor indexeras och visas i sökresultat.

Inställningar för sökträffar
 • Visa i sökresultat - Sidan kan hittas i alla sökmotorer.
 • Dölj i sökresultat - Detta alternativ väljer du om sidan INTE ska hittas av sökmotorer. (Teknisk notis: Dold i sökresultat skriver ut meta-taggen "robots" med värdet "noindex, nofollow" i sidans HTML-kod).

  Det gäller alltså både SiteVisions egna sökmotor (där förändringen sker direkt) samt i externa sökmotorer som Google och liknande (men där sker förändring allt eftersom sökmotorn återigen indexerar om/besöker sidan).

För att gömma en sida - Dölj den i menyer samt gör inställningen "Dölj i sökresultat"

Lokal inställning

Om du ändrar att en sida ska vara dold/synlig så utgår Sitevision från att du ändrar denna sida och alla underliggande sidor. Det vill säga att ändringen ärvs nedåt i strukturen.

Om du inte vill att ändringen ska ärvas nedåt till underliggande sidor, kryssar du i rutan "Lokal inställning, ärvs ej till underliggande".

Denna inställning kan du göra på sidor, bilder, filer, strukturobjekt.

Den inbyggda sökmotorn tar inställningarna direkt till skillnad från externa sökmotorer som exempelvis Google.

Prioritet

Här avgör du vilken prioritet webbsidan ska få i sökningar. Som standard är denna inställd på Normal. Har du en sida som du vill få upp i sökträffarna drar du i pilen mot Högst.

Prioritet

Vill du få ned en sida i sökresultat sätter man den till prioritet mellan Lägst och Normal.

Denna inställning kräver behörigheten "Ändra sökprioritet".

Verktyg

Här kan du se när sidan senast blev indexerad av Sitevisions sökmotor.

Verktyg för sök

Klickar du på knappen Indexera om så startas en omindexering av sidan som är markerad. (Notera! En omindexering av hela webbplatsen görs på serverobjektet)

Indexerad information

Klickar du på denna knapp så visas vad som finns lagrat för sidan i standardindexet. Notera att man således inte ser fält som enbart är indexerade (dvs indexerade men inte lagrade).

Indexerad information

Panelen Sök hittar du på objekten:

 • Egenskaper på sida
 • Egenskaper på gruppsida
 • Egenskaper på struktursida
 • Egenskaper på modul
 • Egenskaper på bild- och filarkiv
 • Egenskaper på mapp i bild- och filarkivet
 • Egenskaper på bild och fil

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?