help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Blogg - Allmänt

Allmänt

Visa blogginlägg från

Här väljer du det arkiv som bloggmodulen ska hämta inlägg från. Klicka på sidikonen så visas strukturen på webbplatsen där du bläddrar fram arkivet.

Nya blogginlägg

Visa länk för att skapa nya blogginlägg

Om du bockar i denna rutan visas "Skriv nytt blogginlägg" som en länk. Länken baseras på en mall som ligger till grund för formuläret som visas. Här pekar du ut den mall som användarna ska använda när de skapar ett blogginlägg.

Länken är synlig för de som är inloggade och har rättigheterna "Skriv" samt "Skapa sida" på det arkiv som är utpekat.

Tänk på att bloggmallens alla text, bild - och YouTubemoduler blir inmatningsfält i formuläret.

Visa antal blogginlägg

Begränsa antal synliga blogginlägg

Här väljer du hur många blogginlägg som ska visas. Standard är 10 blogginlägg.

Hoppa över inledande blogginlägg

Om modulen inte ska visas det senaste inlägget utan det näst senaste (exempelvis om du väljer att visa det senaste blogginlägget på en "större" plats i en annan bloggmodul) väljer du detta alternativ.

Dela upp synliga blogginlägg på flera sidor

Bocka i denna ruta för att dela upp blogginläggen på flera olika sidor om det finns många inlägg. Fyll sedan i hur många inlägg som ska visas per sida.

Kategorier

Hämta kategorier från metadata

Om du vill koppla samman denna modul med modulen Bloggkategorier så väljer du metadatafältet här som ska kopplas ihop med bloggkategorier.

Detta metadatafält ska bloggartiklarna vara märka med.

 Används modulen Bloggkategorier för att bloggaren ska kategorisera sina blogginlägg så bör detta metadata vara obligatoriskt. 

Modulkoppling

Koppla ihop med bloggmeny

Om du bockar i denna ruta kan du koppla ihop bloggen med en bloggmeny som visar blogginläggen fördelat på de år och de månader då de publicerades.

Om du bockar i denna ruta kommer enbart innevarande månad att visas tills du klickar på en annan månadslänk. 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?