help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Blogg - Innehåll

Under fliken Innehåll väljer du vad som ska visas och hur det ska se ut. Som standard visas publiceringsdatum, artikel bild, artikel rubrik, artikel innehåll och kommentarer.

Bloggmodulen hämtar automatiskt innehåll från de textmoduler på artikeln som har namnet Rubrik respektive Innehåll samt från bildmodulen som har namnet Bild.

Innehåll

I listan visas vilket innehåll som ska visas i bloggmodulen. Nytt innehåll läggs till med länken Lägg till.

Innehållet visas i den ordning som fälten ligger i listan. För att ändra ordning, markera ett fält och dra det dit du vill ha det i listan.

För att ändra inställningar för de olika innehållsfälten, markerar du respektive fält i listan och klickar på ikonen Redigera.

För att ta bort innehåll, markera det i listan och klicka på krysset till höger. Vill du t.ex. inte visa bild i bloggflödet så markera Artikel bild (metadata) och klicka på krysset.

Ta bort Artikel bild

Publiceringsdatum

Markera först Publiceringsdatum i listan och dubbelklicka på texten alternativt klicka på redigeraikonen. Nu kan du se och ändra inställningarna för hur datum ska visas och bete sig.

Inställningar för publiceringsdatum

Formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som datumet ska visas med.

Datumformat

Länk

Välj om datumet ska vara länkat.

RSS

Här väljer du om Publiceringsdatum inkluderas vid RSS-export.

Infoga radbrytning automatisk

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter datumet eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Artikel bild (Metadata)

Markera, Artikel bild (Metadata) och dubbelklicka på texten alternativt klicka på redigeraikonen. Nu kan du se och ändra inställningarna för hur en bild i en bloggartikel ska visas och bete sig.

inställningar för fältet artikelbild i bloggmodulen

Bild

Begränsa bildernas storlek

Här kan du välja att begränsa bildernas storlek som hämtas från bildmodulen som heter Bild i mallen. Om du vill visa originalstorlek så avmarkerar du denna ruta.

Placering

Det går också att välja placering av bilden: Automatiskt, Vänster eller Höger.

  • Automatiskt - hamnar radvis
  • Vänster - flödar vänster
  • Höger - flödar höger

Länk

Bocka i Gör länk av bilden om du vill länka bilden.

Övrigt

Visa annan bild om bild saknas

Bocka i Visa annan bild om bild saknas om du vill lägga till en standardbild som visas om artikeln saknar en bild.

Ladda vid behov

Genom att bocka i kryssrutan laddas inte bilder längre ner på sidan förrän användaren scrollar ner. Så kallad Lazy load.

Inramning

Om du vill ha en ram runt bilden. Ange storleken i pixlar med hjälp av plus och minusknappen.

RSS

Här väljer du om Bilden ska inkluderas vid RSS-export.

Radbrytning

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter bilden eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Artikel rubrik och innehåll

Markera, Artikel rubrik (Metadata) eller Artikel innehåll (Metadata) och klicka på redigeraikonen. Dessa fält hämtar text från textmodulerna Rubrik respektive Innehåll från mallen.

fält rubrik i bloggmodulen

Allmänt

Formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som rubriken/innehållet ska visas med.

Begränsa antal bokstäver i texten

Här kan du begränsa antalet bokstäver i texten.

Länk

För att få en länkad rubrik till blogginlägget bockar du i Länka alltid texten och alternativet Länk till artikel.

RSS

Här väljer du om Rubrik respektive Innehåll ska inkluderas vid RSS-export.

Radbrytning

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter rubriken eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Kommentarer

Om du använder modulen Kommentarer ihop med bloggmodulen kan du visa antal kommentarer som finns till blogginlägget. Det går bara att ställa in formatmall för kommentarer och om du ska infoga en radbrytning.

Kommentarer

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?