help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökpaket 1

Med Sökpaket 1 går det bland annat att förfina sökresultaten med facetter, definiera egna synonymer och ange prioriterade sökträffar. 

I Sök facetterad går det att ställa in egen sortering för besökarna, viktade sökfält (möjlighet att själv bestämma vilka fält som sökning ska ske mot, samt vilken vikt respektive fält ska ha) samt sökning på ordstammar (om du vet vad fältet heter)

Innehåll i Sökpaket 1

Förfining av sökresultat – facetter

Möjlighet att kategorisera sökträffar utifrån kategori, exempelvis typ (sida, bild, fil, PDF,...), placering i strukturen eller metadatavärde. Besökaren kan därefter förfina sökningen genom att välja kategorier.

Stöd för sökning på synonymer

Möjlighet att själv definiera synonymer vilket gör det möjligt att få sökträffar trots att sidan inte innehåller besökarens sökord.

Prioriterade sökträffar

Det går att specificera speciella sökträffar som alltid ska visas överst vid sökning på specifika ord.

Loggning av sökningar

Möjligt att i efterhand se vilka sökfrågor som ställts samt vilka sökträffar som besökaren klickat på.

Statistik över sökningar

Möjlighet att se statistik över vilka sökfrågor som besökarna ställt. Systemet kan även skicka ut rapporter kring detta per automatik med jämna mellanrum.

Integration av externa sökmotorer

Automatisk notifiering till externa sökmotorer vid förändring av innehåll på webbplatsen. Exponering av behörighetsinformation när externa sökmotorer indexerar innehåll.

Detta paket går inte att beställa idag, det har utgått. Vi hänvisar till SiteVision Search Advanced.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?