help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ikonen tillgänglighetskontroll

Näst längst upp till höger hittar du ikonen Tillgänglighetskontroll. Här kan du se om sidan har tillgänglighetsproblem redan innan du publicerar sidan.

Kontroll tillgänglighet

För musen över ikonen i övre högra hörnet så visas en vy med information om tillgänglighetsfel.

Detta är samma tillgänglighetsfel som visas i publiceringsidalogen när du publicerar en sida.

Om du vill se visuellt var i sidan tillgänglighetsproblemen är så bockar du i reglaget "Markera alla problem i sidan". Då visas en röd markerad ram kring områdena med tillgänglighetsproblem:

Visa tillgänglighetsfel

I detta exempel visas en röd ram kring Flernivålänken då den saknar landmärke (bör ställas in i mallen) samt rubriken "Nu tar vi steg tillsammans" som är markerad med rubriknivå h3 fast den bör vara rubriknivå h2.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?