help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till CSS

Här lägger du till ett CSS -tillägg.

Ska du lägga till eget CSS-tillägg eller JavaScript-tillägg bör du ha kunskap om detta. Om de läggs till felaktigt kan det få effekter på webbsidan.

Lägg till lokal CSS

CSS

Namn

Ge ditt tillägg ett namn. Ett tips är att skriva ett så tydligt namn som möjligt eftersom det är det namn som kommer visas i listan över tillägg i HEAD.

Källa

Peka ut en CSS-fil eller ange adressen till en CSS-källa. Både inledande och avslutande uttryck i CSS-källan måste vara ifyllda för att det ska fungera. I annat fall ignorerar SiteVision undantaget eller kravet.

Som standard visas filarkivet där du bläddrar fram rätt fil. Om du istället vill ange en adress väljer du att byta länktyp till Extern adress.

Extern adress

 Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Media

De typer av media som det går att infoga CSS för. Läs mer på: http://www.w3.org/TR/html4/types.html#type-media-descriptors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • all - passar för alla typer
  • print - tänkt att användas för utskrifter
  • screen- tänkt att användas för skärmar
  • speech - tänkt att användas för talsynteser

Använd i redigeringsläge

Om tillägget ska skrivas ut/renderas i redigeringsläget eller inte.

Komprimera

Att komprimera css-tilläggen är påslaget automatiskt. Om du av någon anledning inte vill komprimera ditt CSS-tillägg så avmarkerar du denna ruta.

Valet "Komprimera" finns enbart på mallar

Koppla till brytpunkt

Genom att koppla ihop elementet med en brytpunkt kommer innehållet i CSS-filen endast att användas när kriterierna för brytpunkten är uppfyllda. Inställningen Koppla till brytpunkt finns endast tillgänglig om Responsiv webb är aktiverad på webbplatsen. Dina brytpunkter visas då i listan.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare.

SRI (Gäller endast extern källa)

Här kan du säkerställa att den externa filen är den fil som den utger sig för att vara och inte i efterhand kan ha blivit manipulerad.

Intergrity

Här anger du den checksumma som du fått från som utfärdat filen.

Crossorigin

Här finns det två alternativ: Anonymous och User-credentials. Standard är "Anonymous".

Här kan du läsa mer om SRI på vår utvecklarsite: https://developer.sitevision.se/edit/5.3e4afb49181dc6850791f8

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?