help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Importera element

Importera tillägg

Under importera element får du se lite mer information om modulen samt att du får ange namn och placering av modulen.

Viktigt om element från tredje part

Element som du har fått från tredje part (alltså sådana som inte är framtagna för att användas enbart inom den egna organisationen) måste vara utfärdade av utgivare som är registrerade och godkända av SiteVision AB.

En registrerad utgivare kännetecknas av att namnet är i formen "Organisationsnamn [reg id: xyz]". Namnet visas under rubriken "Utgivare". Om utgivarens namn inte innehåller "[reg id: xyz]" är det inte tillåtet att importera elementet.

Om elementet är framtaget för att användas inom den egna organisationen går det bra att importera även om utgivaren inte innehåller "[reg id: xyz]".

Om du vill kontrollera om ett element från tredje part är tillåtet att importera kan du göra det via detta kontrollformulär.

 

Fliken Allmänt

Här visas infomation om elementet. Under rubriken Modul kan du ange namn och i vilkan kategori modulen ska visas i.

Namn

Välj namn på ditt tillägg - som visas som en modul i modulväljaren.

Kategori

Här väljer du under vilken modulväljare som tillägget ska visas.

Fliken Konfiguration

För att kunna använda en modul behöver du specificera den standardkonfiguration som ska gälla. Här kan du göra dessa inställningar. Det är olika inställningar för olika moduler.

För varje konfiguration väljer du under "Överskrivning" om användarna ska få skriva över detta värde, inte få skriva över detta värde eller om det är obligaoriskt att skriva över detta värde. Det finns tre alternativ;

  • Värdet kan inte skrivas över
  • Värdet kan skrivas över
  • Värdet måste skrivas över

Om du väljer att värdet kan skrivas över så kan en användare som använder modulen ställa in värdet på samma sätt som vanliga inställningar i standardmoduler.

Efter importen är den nya modulen tillgänglig för användning och dyker upp i modulväljaren i den kategori som valdes vid importen.

Konfiguerbara fält

Exempel med fält som kan skrivas över (de två översta) och ett som MÅSTE skrivas över

I detta exempel kan du bestämma en formatmall för länkar för menyn och en startpunkt (vilket metadata den ska använda).

Överskrivningsbar

Båda dessa alternativ har en kryssruta som heter Överskrivningsbar. Denna bockar du i om varje redaktör själv ska få påverka dessa inställningar. De får då inställningsrutor i tillägget:

Konfiguration för redaktören

Om inget värde är överskrivningsbart visas ett meddelande om att de inte kan göra några inställningar i modulen:

Inga inställningar

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera tillägg"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?