help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

WebApp

WebApps är en teknik för att utveckla SiteVision-moduler. Utveckling av en WebApp sker utanför SiteVision i en valfri kodeditor. WebApps är byggda med isomorfiskt JavaScript och använder influenser från andra kända JavaScript-ramverk. Avsikten med WebApps är att erbjuda en smidig utvecklingsprocess baserad på moderna webbtekniker med kort omställningstid.

Utvecklingsprocessen är dokumenterad på SiteVisions Utvecklarwebb, developer.sitevision.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utvecklingen sker med hjälp av server-side JavaScript, klient-JavaScript, HTML och CSS. Utvecklaren har tillgång till SiteVisions Publika API:er.

Så här lägger du till en WebApp i Sitevision

Titta på sidan Visa Marketplace för att se hur du lägger till nya moduler och funktioner från vår marknadsplats.

Ifall du har fått ett Tillägg direkt från en partner, eller om du utvecklat ett själv, så lägger du till det så här:

1. Gå till vyn Tillägg på din webbplats.

Tillägg

2. I vyn Tillägg klickar du på importera i sidolisten för att välja din WebApp. En WebApp är alltid paketerad som filtypen .zip.

Importera tillägg

3. En ruta med information om din WebApp dyker upp vid import. Informationen är hämtad från WebAppens manifest-fil. Här lägger du även till vilket namn som WebAppen (din nya tilläggsmodul) ska ha samt vilken kategori av moduler den ska tillhöra i modulväljaren .

Importera WebApp

4. När WebAppen är tillagd ser det ut som bilden nedan visar. Den översta raden är själva Tillägget och den undre är en version av den (i form av en WebApp eller ett Element). Du kan ha flera versioner av ditt Tillägg, men bara en version som är aktiv. Du ser även ifall WebAppen är signerad av Sitevision. Det syns genom att en grön bock visas samt med texten "Signerad av SiteVision".

Signerad WebApp

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera Tillägg".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?