help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

RESTApp

RESTApps gör det möjligt att skapa anpassade REST-endpoints i SiteVision. Detta möjliggör flexibla Headless CMS-implementeringar baserade på SiteVision. RESTApps erbjuder också ett kraftfullt och enkelt sätt att berika SiteVision-webbplatser med nya sätt för att presentera data, samt nya sätt för att skapa och hantera innehåll. Utveckling av en RESTApp sker utanför SiteVision i en valfri kodeditor.

För att man ska få göra anrop till en RESTApp måste REST-API vara aktiverat under Webbplatsinställningar.

Så här lägger du till en RESTApp i Sitevision

För att lägga till en RESTApp så går du till vyn Tillägg på din webbplats.

Addon

I vyn Tillägg klickar du på importera i sidolisten för att hämta din RESTApp. Filen ska vara packeterad som en .zip-fil. 

importera

En ruta med information om din RESTApp dyker upp vid import. Informationen är hämtad från RESTAppens manifest-fil. Här lägger du även till vilket namn som RESTAppen ska ha. Det är viktigt att tänka på att namnet blir en del av RESTAppens URL.

Import settings

URL till RESTAppen blir: https://<webbplats>/rest-api/restappurl

När RESTAppen är tillagd ser det ut som bilden nedan visar. Den översta raden är själva RESTAppen och den undre är en version av den. Man kan ha flera versioner av sin RESTApp, men bara en som är aktiv. Du ser även ifall RESTAppen är signerad av Sitevision. Det syns genom att en grön bock visas samt med texten "Signerad av SiteVision".

Versioner

För att läsa mer om hur du administrerar din RESTApp, gå till sidan administration

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera Tillägg".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?