help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Dekorasjonsmaler

Her kan du se de eksisterende dekorationsmallar, lage nye og redigere eksisterende. Bruke en dekorasjon så høyreklikker en modul eller oppsett, og velg alternativet bruke dekorasjonen. Det åpnes et nytt vindu, der du velger dekorasjon fra en liste. Klikk på OK.

Sideveljer

En dekorationsmall lagrer innstillinger fra flere moduler\/oppsett. Hvis du vil lagre innstillinger fra en modul/oppsett-bruk som dekorasjon .

Opprette nytt dekorationsmall

Hvis du vil opprette en ny dekorationsmall, klikker du i siden bar valg Opprett ny. Du vil da få en dialogboks som angir du navnet på din dekorationsmall.

Opprett ny dekorationsmal

Når du opprettet din dekorationsmall, ikke glem å publisere den for neste bruk.

Denne funksjonen krever at du har "Vis dekorationsmallar".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?