help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Dekorationer

Dekorationer är förinställda utseendeinställningar för moduler och layouter. Dekorationer används för att kunna återanvända inställningar som exempelvis färg, marginaler eller egna stilmallar.

Fördelarna med att använda en dekoration är att det enkelt att underhålla och förvalta. Exempelvis om du efter ett år ska byta utseende på webbplatsen. Om du har använt dekorationer varje gång du har använt en bakgrundsplatta så behöver du bara göra förändringen på ett ställe, det slår igenom på alla ställen där dekorationen används. Om du istället har gjort dessa bakgrundsplattor manuellt eller kopierat dem så måste du ändra på alla ställen där de används. Det blir också enklare att förvalta när du använder dekorationer eftersom inte lika många layouter används under Innehåll.

Panelen dekorationer

Dekorationer

En dekoration är en sparad inställning (av utseende och marginaler) på en modul eller layout. Kräver att du har rättigheten Hantera webbsidelayout för att du ska kunna göra en ändring på en sparad dekoration. Det går också att byta namn på dekorationerna. Under fliken Dekorationer visas alla dekorationer som som finns på webbplatsen.

Det finns två sätt att skapa dekorationer:

  • Genom att högerklicka på en layout/modul och spara inställningar från en layout/modul. Där sparas inställningarna under Utseende (Avstånd, Marginaler, Bakgrund, Kantlinjer, Justering (flöde), Stil (CSS)samt Verktygsfält ).
  • Genom att skapa en dekorationsmall, där du kan spara inställningar från flera layouter/moduler.

Dekorationsmall

En dekorationsmall är en sparad inställning på flera moduler eller layouter. Här kan du lägga till att dekorationsmallar kan användas av redaktörerna (när de har skapats under dekorationsmallar) och det går att byta namn på dem. Vill du dock ändra innehållet i dekorationsmallen krävs det att du har rättigheten Visa dekorationsmallar för att växla över till den vyn.

Så här gör du:

Lägg till dekoration/dekorationsmall

Klickar du på länken Lägg till dekoration för att lägga till en dekoration eller dekorationsmall.

Du kan inte ta bort en dekoration när den väl är tillagd på webbplatsen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera dekorationer".

CSS-regler

Här kan du ställa in CSS-regler som kan användas direkt på sid-/mallinnehåll eller för att tilldela ett CSS-klassnamn som kan användas i bland annat CSS-tillägg.

Efter att du lagt till css-reglerna på webbplatsen kan redaktörerna märka upp moduler och layouter med dessa. För att använda en css-regel, högerklicka på modulen och välj Egenskaper -> Utseende ->Stil (CSS).

Så här gör du:

För att lägga till ett css-klassnamn, klicka på länken Lägg till CSS-regel under listan.

Du kan inte ta bort en CSS-regel när den väl är tillagd på webbplatsen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?