help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til spalte

En spalte skaper en overflate med en bredde på et bestemt antall spalter i en rutenettrad. Standard gridets antall spalter som vises når du legger til en spalte.

Høyreklikk et rutenett, rutenettrad, område, mallyta eller layout for å legge til en spalte. Du kan legge til flere spalter i en rutenettrad.

Eksempel:
Fleksibelt nett med 12 spalter gir 4 spalter, hver med 4 spalter.

4 spalter, 4 spalter + 4 spalter = 12 spalter

Spalte

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?