help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till fält

Lägg till fält

Fältnamn

Här anger du ett fältnamn. Fältnamnet måste vara unikt.

Använd inga mellanslag, och-tecknen (&), större än-tecken (>), mindre än-tecken (<) eller citat-tecken ("). Du bör inte heller använda dig av nationella tecken såsom å,ä,ö.

Fälttyp

I listan väljer du fälttyp. Det kan vara solr.StrField, solr.TextField, solr.TrieDateField, solr.CollationField, solr.TrieLongField, solr.TrieFloatField eller solr.BoolField. På denna visas de inställningar som går att göra för typen solr.StrField. Det är olika inställningar för varje typ men på denna sida kan du läsa om de inställningar som finns för alla typer utom solr.TextField som har en massa extra inställningar.

Om indexet specificerar Prioriterade träffar så måste primärnyckeln vara av typen solr.StrField!

Placering i sökresultat för dokument som saknar värde

Hur dokument som saknar värde ska sorteras i sökresultat. Det går att välja först eller sist.

Använd boost vid indexering

Bocka i denna ruta för att sätta boost-faktor för detta fält vid indexering. Detta kan höja/sänka relevansen för dokumentet vid sökning om du får träff via detta fält (jämfört med dokument där man får träff i andra fält som har en annan boost-faktor). 

Denna funktion kräver att du har licens för "Search Enterprise".

Avancerat

Hämta värde från annat fält

Fältvärde

Ange hur värde ska hämtas från olika resurser

En resurs talar om vilket värde som man ska försöka indexera,exempelvis en sidas namn eller ett visst metadatafält som finns i PDF-filer. Klicka på Lägg till resurs om du själv vill lägga till en resurs.

Ordningen på resurserna är viktig! Den resurs som först passar när sidan/filen/bilden indexeras är den som kommer att användas. Lägg därför den mest "specifika" resursen först och fyll eventuellt på med mer och mer "generella" resurser.

Hämta värde från ett annat fält

Om det redan finns ett annat fält som redan har det datat så kan du återanvända detta även i detta fält. Välj fältet i listan.

Använd som standardsökfält (DisMax)

Om du bockar i denna så sker sökningen mot detta fält om du inte har specificerat något annat sökfält i sökmodulen.  

Använd som primärnyckel för dokument

Nyckelfält som unikt identifierar ett dokument i sökindexet. Går bara att anges för vissa fält-typer.

Fältet ska vara sökbart

Innehållet i detta fält ska indexeras, det vill säga det ska gå att söka mot detta fält.

Fältet ska visas i sökresultatet

Om inte denna är ibockat så kommer detta värde inte kunna visas i sökresultat.

Fältet är obligatoriskt och måste ha ett värde i varje dokument

Alla dokument i indexet måste ha detta värde. Ett grundkrav på primärnyckel-fältet.

Fältet kan innehålla flera värden

Fältet kan ha flera olika värden i samma dokument ("Multi-valued").

Fälttyp: solr.StrField

Här kan du ändra fälttyp i listan. Denna sida visar inställningar för solr.StrField. Alla fälttyper har olika inställningar men solr.TrieFloatField, solr.TrieLongField, solr.CollationField, solr,trieDateField och solr.BoolField har varianter av dessa inställningar. Fälttyp solr.TextField har däremot många fler inställningar.

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?