help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fälttyp solr.TextField

Lägg till fält

Fältet ska vara sökbart

Innehållet i detta fält ska indexeras, det vill säga det ska gå att söka mot detta fält. Denna går inte att bocka ur, obligatorisk för denna fälttyp.

Schemalagda rapporter

Här kan du schemalägga rapporter som du får via mail. Klicka på länken Lägg till schemalagd rapport för att skapa en rapport.

Använd som indexets primärsökfält (Lucene)

Det finns endast ett primärsökfält per index. I standardindexet så är fältet content.analyzed primärsökfält.

De inställningar som görs för primärsökfältet är de som kommer att gälla vid indexering av metadata som ställt in att vara sökbara som innehåll på sidan (metadata.analyzed.<metadatats namn>).

Menade du-funktionen baserar sina stavningsförslag på innehållet i primärsökfältet.

textvärden

Ord

Uppdelning av text till ord

Hur uppbrytningen/isärdelningen till ord ska ske. Möjliga värden är:

  • solr.StandardTokenizerFactory
  • solr.KeywordTokenizerFactory
  • solr.LetterTokenizerFactory
  • solr.LowerCaseTokenizerFactory
  • solr.WhitespaceTokenizerFactory

Mer information om Solr Analyzers, Tokerizers and Token Filters finns här.

Använd synonymer

Om synonymer ska gälla eller inte vid sökning mot detta fält. (applicera solr.SynonymFilterFactory-filter).

Sök efter ordens grundform/ordstam

Om ordens grundform/ordstam ska gälla eller inte (applicera solr.SnowballPorterFilterFactory-filter). Om du bockar i denna ruta så görs sökningen på ordstammen. Besökaren kan då få träff på en annan form/ändelse av ordet (exempelvis sökning på "bilar" ger träff på "bil").

Använd stoppord

Om stoppord ska ignoreras eller inte (applicera solr.StopFilterFactory-filter)

Filter

Filtrera bort eventuella HTML-taggar

Om alla html-element ska rensas bort eller inte (applicera solr.HTMLStripCharFilterFactory).

Filtrera bort akronymer och apostrofer

Om akronymer och apostrofer ska rensas bort eller inte (applicera solr.StandardFilterFactory).

Behandla versaler som gemener

Om versaler ska göras om till gemener eller inte (applicera solr.LowerCaseFilterFactory).

Avancerat

Begränsa antal tecken

Maximal längd på text som kommer att behandlas.

Expandera synonymregler

Används om sök efter synonymer till ord aktiverats.

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?