help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till resurs

Lägg till resurstyp

Resurstyp

En resurs tillhör alltid en specifik typ. När du skapar en resurs måste du välja en av följande typer:

 • Noder - värden för noder
 • Sidor - värden för sidor
 • Artiklar - värden för artiklar
 • Filer - värden för filresurser (filer och bilder)
 • Systeminformation - systemvärden

Välj vilket värde som ska användas

Resursinställningarna ser olika ut beroende på vilken typ resursen har. Följande värden finns för noder:

 • Id
 • Sökväg (id)
 • JCR-typ
 • Skapad datum
 • Skapad av
 • Senast ändrad datum
 • Senast ändrad av
 • Språk
 • Publiceringsdatum
 • Publicerad av
 • Senaste publiceringsdatum
 • Senast publicerad av
 • URL
 • Absolut URL
 • Webbplats-id
 • Kortnamn
 • Namn
 • Namn med enbart gemener
 • Metadatafält
 • Sidan är publik
 • Boostfaktor (sitemaps)
 • Ändringsfrekvens (sitemaps)
 • Typ av resurs i SiteVision (sida, artikel, fil eller bild)

Följande värden finns exempelvis för sidor (utöver de som också finns på noder):

 • Titel
 • Innehåll
 • Storlek
 • MIME-type
 • Titel med enbart gemener
 • Antal kommentarer
 • Senast kommentarsdatum

Följande värden finns specifikt för artiklar:

 • Artikelnamn
 • Artikelnamn med enbart gemener

Följande värden finns specifikt för filer:

 • Titel med enbart gemener
 • Antal kommentarer
 • Senast kommentarsdatum

Följande värden finns specifikt för systeminformation:

 • Aktuellt datum
 • Typ av resurs i SiteVision som nummer
Lägg till resurs

Denna funktion kräver att du har licens för "Search Enterprise".

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?