help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Standardindex

Sökresultaten i Sitevision bygger på information som lagras i index. Ett index uppdateras när du gör förändringar av innehållet på webbplatsen. Det finns fyra typer av index i Sitevision; redigeringsindex, standardindex, användarindex och egna index. Ett index uppdateras när du till exempel gör förändringar av innehållet på webbplatsen - du triggar en indexering.

Standardindexet är det index som används av Sitevision för att presentera sökresultat för besökare på webbplatsen.

Exempel på sökning i modulen Sök

Söka i standardindexet

Standardinexet innehåller information som blir tillgänglig via sökningar i visiningsläget. Du använder någon av modulerna Sök, Sök facetterad, Söklistning och Sökruta för att låta besökarna göra sökningar. I respektive sökmodul kan du göra ett antal olika inställningar för att få ut så mycket relevant information som möjligt ur standardindexet. Vilken information som är relevant just för din organisation beror på era behov och hur era besökare använder sökfunktionen på webbplatsen.

Information som finns i standardindexet

Standardindexet innehåller en uppsättning standardfält; namn, titel och rubrik. De objekt som indexeras är sidor, artiklar, bilder, filer och struktursidor.

Utöver standardfälten kan du lägga till ytterligare fält för indexering, beroende på organisationens behov. Det gör du med hjälp av metadata där du anger att metadatat ska indexeras som innehåll på sidan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?