help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egna index

Sökresultaten i Sitevision bygger på information som lagras i index. Ett index uppdateras när du gör förändringar av innehållet på webbplatsen. Det finns fyra typer av index i Sitevision; redigeringsindex, standardindex, användarindex och egna index. Ett index uppdateras när du till exempel gör förändringar av innehållet på webbplatsen - du triggar en indexering.

Egna index är för dig som vill ha fullt kontroll över ett index. Det finns både för- och nackdelar med egna index och du behöver själv besitta en del kunskap för att hantera det.

Möjligheter med Egna index

Innehåll

I ett eget index kan du bestämma exakt vilka indexfält som ska ingå och hur de ska populeras med data. Detta gör att du kan få full kontroll över hur indexet ska jobba och vad det ska innehålla.

Central administration av sökfält och boost

Med Egna index kan du ställa in helt andra standardsökfält är de som används i standardindexet. Du kan även påverka relevansen/träffpoängen för sökfälten genom att ställa in boost-värden för olika fält. Boost-värdet gäller då för hela webbplatsen och inte bara för enskilda sökmoduler.

Sökning på flera webbplatser

Ett eget index kan läggas upp på en specifik webbplats eller på serverobjektet. Om du lägger upp ett eget index på serverobjektet kan du välja vilka webbplatser som indexet ska hantera. Det gör du kan använda samma index för sökningar på flera webbplatser. Undantaget för detta är om det finns begränsningar i en sökmodul till exempel för ett urval av delgrenar eller liknande.

Prestandaförbättringar

En anledning till att använda egna index är prestanda. Eftersom du kan ta bort alla indexfält som du inte är intresserad av, och eftersom du kan ställa in exakt vilka delgrenar och typer som indexet ska hantera, så kan du hålla indexet så litet som möjligt. I sökmoduler som använder Eget index behöver du då inte göra några typ- eller delgrensbegränsningar. Det vill säga indexet blir litet och snabbt och sökfrågorna blir små och snabba.

Språkhantering

Med Eget index kan du göra inställningar för respektive språk på webbplatsen. Du kan då hantera till exempel synonymer, prioriterade sökträffar och stoppord per språk.

Om du skapar ett eget index så kommer den "löpande" indexeringen att fylla på det egna indexet. Om du vill "fylla" indexet redan från början kan du göra en omindexering.

Denna funktion kräver licensen "Sökpaket 2" och behörigheten "Hantera sökindex". I Cloud räcker det med Sökpaket 1 för att ha sitt eget sökindex.

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?