help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bred mall (En spalt)

Nu har du byggt färdigt delmallen som ligger till grund för övriga mallar. Nu ska du bygga en mall som kan användas av redaktörerna. Denna mall utgår från delmallen Grundmall.

1. Markera Mallar för... (det står det namn som Webbplatsen har) och välj ikonen Skapa Ny Mall (i sidolisten).

2. Fyll i namn och vilken mall den ska baseras på. Döp mallen på lämpligt sätt, exempelvis bred mall eller vad som passar organisationen. Basera den på mallen Utgångsmall.

Ny mall - bred mall

3. Nu ser du den nya mallen "Bred mall" under Mallar.. och mallytan "Mallinnehåll" är med i den nya mallen.

Mallyta

Linjen i redigeringsytan är mallytan som markerar det område som kan ändras i denna mall.

5. I denna mall ska hela området användas. Markera mallytan "Mallinnehåll", högerklicka och välj Lägg till gridrad. Döp om raden till mallens namn, dvs. Bred mall

6. Eftersom redaktören ska få nyttja hela bredden, lägger du till en 12 kolumner bred spalt i raden. Markera Rad, högerklicka och välj Lägg till spalt -> 12 kolumner. Döp om spalten till "Mittenspalt"

Lägg till 12 kolumner

7. Högerklicka på spalten och välj Egenskaper -> Inställningar -> Mellanrum. Ställ in det mellanrum som ska vara mellan modulerna som kommer att placeras ut i innehållsytan.

Mellanrum

8. Om du vill kan du lägga en textmodul för Rubrik för att hjälpa redaktören att komma igång och använda mallen. Markera spalten och lägg till en textmodul. Ändra formatmallen till en rubrik.

Byt namn på modulen till Rubrik genom att högerklicka på den under Innehåll och välj alternativet Byt namn. Avsluta med enter-slag.

Du kan också passa på att lägga till en textmodul där redaktörerna sedan kan skriva textinnehåll på sin sida.

9. Markera spalten (raden), högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Mittenspalt. Klicka OK.

10. Under Innehåll har vi följande utseende:

KONVERTERAT  TILL INNEHÅLLSYTA

11. Om du vill att en sida som använder denna mall alltid ska ha en minimihöjd (så att sidan inte ser så ihoptryckt ut om redaktören bara skrver någon rad text på sidan) så ställer du in detta genom att markera Gridrad-> Egenskaper -> Storlek -> Minsta höjd. Välj valfritt mått (på höjden behöver du inte använda procent - enbart viktigt på bredden när du bygger responsivt).

Minimihöjd

12. Publicera mallen. Klart! Resultatet blir som följande:

Mallen en spalt

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?