help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Nyhetsmall

Enligt planeringen är det nu dags för nyhetsmallen. Mallen har en nyhetsmeny i högerspalten och en innehållsyta i mittenspalten.

1. Markera Mallar för... (det står det namn som Webbplatsen har) och välj ikonen Skapa Ny Mall (i sidolisten).

2. Fyll i namn och vilken mall den ska baseras på. I detta fall namnger vi mallen "Nyhetsmall" och baserar den på mallen Utgångsmall.

Nyhetsmall

3. Nu ser du den nya mallen "Nyhetsmall" under Sidmallar.

Avpublicerar nyhetsmall

4. Under innehåll ser du nu mallytan "Mallytan":

mallyte

Linjen i redigeringsytan är mallytan som markerar det område som kan ändras i denna mall.

5. I denna mall vill vi dela mallytan i två områden:

  • Mittenspalt - 8 kolumner
  • Högerspalt - 4 kolumner

​Markera mallytan "Mallyta", högerklicka och välj Lägg till gridrad.

Lägg till gridrad

6. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 8 kolumner. Högerklicka och byt namn på spalten till "Mitten".

7. Lägg till tre textmoduler för Rubrik, Ingress och Innehåll (du kan även lägga till en bildmodul som heter Bild om du vill hämta den bildmodul dom heter "Bild") för att hjälpa redaktören att komma igång och använda mallen. Markera spalten som vi döpt till Mitten och klicka på ikonen "Lägg till text". Skriv Rubrik med rätt formatmall.

Upprepa för ingress och innehåll. Byt namn på textmodulerna till Rubrik, Innehåll och Ingress genom att högerklicka på dem under Innehåll och välj alternativet Byt namn. Avsluta med enter-slag.

Innehåll

Nyhetsmodulen använder informationen som finns i textmodulerna som heter Rubrik, Ingress och Innehåll. Så har du döpt textmodulerna till något annat kan inte nyhetsmodulen visa informationen (om du inte ändrar detta på arkivet).

8. Markera spalten som du döpt till Mitten, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Mittenspalt. Klicka OK.

9. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 4 kolumner.

Höger

Högerklicka och byt namn på spalten till "Höger".

10. Lägg till en nyhetsmeny som visar artiklar från årets nyhetsarkiv.

Nyhetsmeny

11. Om du vill att en sida som använder denna mall alltid ska ha en minimihöjd (så att sidan inte ser så ihoptryckt ut om du bara har någon rad text på sidan) så ställer du in detta genom att markera Rad-> Egenskaper -> Storlek -> Minsta höjd. Välj valfritt mått (på höjden behöver du inte använda procent - enbart viktigt på bredden när du bygger responsivt).

Minimihöjd

13. Publicera mallen. Klart! Resultatet blir som följande:

Nyhetsmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?