help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Startmall

Startmallen har en bred spalt och två underliggande spalter. Dessa spalter kommer att vara 6 kolumner breda.

1. Markera Mallar för... (det står det namn som Webbplatsen har) och välj ikonen Skapa Ny Mall (i sidolisten).

2. Fyll i namn och vilken mall den ska baseras på. Namnge mallen "Startmall" och basera den på mallen Utgångsmall.

Startmall

3. Nu ser du den nya mallen "Startmall" under Sidmallar.

4. Under innehåll ser du nu mallytan "Mallyta":

Mallyte

Linjen i redigeringsytan är mallytan som markerar det område som kan ändras i denna mall.

5. I denna mall ska mallytan delas på två rader med olika storlek på kolumnerna:

  • Rad 1
    • Mittenspalt - 12 kolumner
  • Rad 2
    • Mittenspalt - 6 kolumner
    • Högerspalt - 6 kolumner

​Markera mallytan "Mallinnehåll", högerklicka och välj Lägg till gridrad.

Lägg till grid

6. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 12 kolumner.

Observera att steg 5 inte är nödvändigt. Eftersom du ska använda hela området räcker det med att lägga till en gridrad (som i mallen Enspalt). I detta fall lägger du bara till en spalt på 12 kolumner för att det ska blir tydligare.

Högerklicka och byt namn på spalten till "Övre".

7. Om du vill kan du lägga till en bild för att hjälpa redaktören.

8. Markera spalten som du döpt till Övre, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Nu finns det ingen innehållsyta med ett passande namn, därför behöver du skapa en ny innehållsyta. Klicka på länken Skapa ny. Ett nytt fönster öppnas. Fyll i ett namn (i detta fall "Toppbild). Klicka Skapa och sedan OK.

Skapa ny innehållsyta

9. ​Markera mallytan "Mallyta", högerklicka och välj Lägg till gridrad.

Lägg till ytterligare en gridrad

10. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 6 kolumner. Högerklicka och byt namn på spalten till "Mitten".

11. Markera spalten som vi döpt till Mitten och klicka på ikonen "Lägg till text".

12. Markera spalten som vi döpt till Mitten, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Mittenspalt. Klicka OK.

13. Markera Rad (den längst ner), högerklicka och Lägg till spalt på 6 kolumner.

Lägg till spalt

Högerklicka och byt namn på spalten till "Höger".

14. Markera spalten som du döpt till Höger och klicka på ikonen "Lägg till text"

15. Markera spalten som du döpt till Höger, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Högerspalt. Klicka OK.

16. Under Innehåll visas följande utseende:

Innehåll under startsidan

17. Om du vill att en sida som använder denna mall alltid ska ha en minimihöjd (så att sidan inte ser så ihoptryckt ut om du bara har någon rad text på sidan) så ställer du in detta genom att markera Rad (den nedre) -> Egenskaper -> Storlek -> Minsta höjd. Välj valfritt mått (på höjden behöver du inte använda procent - enbart viktigt på bredden när du bygger responsivt).

Minimihöjd

18. Publicera mallen. Klart! Resultatet blir som följande:

Färdig startmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?