help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Standardmall (två spalter)

Standardmall har enligt planeringen två lika stora spalter.

1. Markera Mallar för... (där står det namn som Webbplatsen har) och välj Skapa Ny Mall (i sidolisten).

2. Ett nytt fönster öppnas, fyll i namn och vilken mall den ska baseras på. I detta fall namnger vi mallen "Standardmall" och baserar den på mallen Utgångsmall.

Skapa standardmall

3. Nu ser du den nya mallen "Standardmall" under Sidmallar.

4. Under innehåll ser du nu mallytan "Mallyta":

Mallyta

Linjen i redigeringsytan är mallytan som markerar det område som kan ändras i denna mall.

5. I denna mall vill du dela mallytan i två områden:

  • Mittenspalt - 6 kolumner
  • Högerspalt - 6 kolumner

​Markera mallytan "Mallyta", högerklicka och välj Lägg till gridrad.

6. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 6 kolumner.

Lägg till 6 spalter

Högerklicka och byt namn på spalten till "Mitten".

7. Om du vill kan du lägga till två textmoduler för Rubrik och Text för att hjälpa redaktörn att komma igång och använda mallen. Markera spalten som du döpt till Mitten och klicka på ikonen "Lägg till text". Skriv Rubrik med rätt formatmall.

Upprepa för text. Byt namn på textmodulerna till Rubrik respektive Text genom att högerklicka på dem under Innehåll och välj alternativet Byt namn. Avsluta med enter-slag.

8. Markera spalten som vi döpt till Mitten, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Mittenspalt. Klicka OK.

9. Under Innehåll har vi följande utseende:

Konverterat till mittenspalt

10. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 6 kolumner.

11. Högerklicka och byt namn på spalt till "Höger". Lägg till valfri modul i högerspalten.

12. Markera spalten som vi döpt till Höger, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Högerspalt. Klicka OK.

13. Under Innehåll har vi följande utseende:

Innehåll standardmall

14. Om du vill att en sida som använder denna mall alltid ska ha en minimihöjd (så att sidan inte ser så ihoptryckt ut om du bara har någon rad text på sidan) så ställer du in detta genom att markera Rad-> Egenskaper -> Storlek -> Minsta höjd. Välj valfritt mått (på höjden behöver du inte använda procent - enbart viktigt på bredden när du bygger responsivt).

Minimihöjd

15. Publicera mallen. Klart! Resultatet blir som följande:

Färdig standardmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?