help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mall med två spalter - Undermeny

Mallen med två spalter har en undermeny och en innehållsyta

1. Markera Mallar för... (där står det namn som Webbplatsen har) och välj Skapa Ny Mall (i sidolisten).

2. Ett nytt fönster öppnas, fyll i namn och vilken mall den ska baseras på. I detta fall namnger vi mallen "Mall med undermeny" och baserar den på mallen Utgångsmall.

3. Nu ser du den nya mallen "Mall med undermeny" under Sidmallar.

4. Under innehåll ser du nu mallytan "Mallinnehåll":

Mallyta

Linjen i redigeringsytan är mallytan som markerar det område som kan ändras i denna mall.

5. I denna mall vill du dela mallytan i två områden:

  • Vänsterpalt - 4 kolumner
  • Mittenspalt - 8 kolumner

​Markera mallytan "Mallinnehåll", högerklicka och välj Lägg till gridrad.

6. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 4 kolumner.

7. Markera Rad, högerklicka och Lägg till spalt på 8 kolumner.

Mall med undermeny

Högerklicka och byt namn på spalterna till "Högerspalt" och "Mittenspalt".

8. I spalten "undermeny" lägger du till modulen "Undermeny" från Sitevision Marketplace.

9. Om du vill kan du lägga till två textmoduler för Rubrik och Text för att hjälpa redaktören att komma igång och använda mallen. Markera spalten som du döpt till Mittenspalt och lägg till två textmoduler, en för rubrik, en för text med rätt formatmallar.

10. Markera spalten som vi döpt till Mittenspalt, högerklicka och välj Konvertera till innehållsyta. Använd gärna en av de förskapade innehållsytorna, exempelvis Mittenspalt. Klicka OK.

11. Under Innehåll har vi följande utseende:

Konverterat till mittenspalt

12. Om du vill att en sida som använder denna mall alltid ska ha en minimihöjd (så att sidan inte ser så ihoptryckt ut om du bara har någon rad text på sidan) så ställer du in detta genom att markera Rad-> Egenskaper -> Storlek -> Minsta höjd. Välj valfritt mått (på höjden behöver du inte använda procent - enbart viktigt på bredden när du bygger responsivt).

Minimihöjd

13. Publicera mallen. Klart! Resultatet blir som följande:

Färdig standardmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?