help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användaridentitet

Första gången en användare loggar in på en webbplats, där Social Collaboration är aktiverat, skapas en social användaridentitet (även kallad social identitet). Användaridentiteten är knuten till den aktuella webbplatsen vilket innebär att samma användare kan ha olika profiler på samma server om flera webbplatser har Social Collaboration aktiverat.

Användarindentiteten indexeras av sökfunktionen och gör det möjligt att söka fram personen. Innan en användaridentitet skapats kan du inte söka fram en användare via sökfunktionen i SiteVision.

Med modulen Kontaktstatus kan du som har behörighet hantera sociala profiler.

Skapa sociala användaridentiteter

Det går att i förhand skapa användarprofiler för användare i katalogtjänsten. Leta fram det ou (organisational unit) som användarna tillhör i katalogtjänsten. Högerklicka och välj Skapa social användaridentiteter. Användaridentiteter och profilsidor för användarna i ou:t skapas.

Ta bort användaridentitet (Ta bort social identitet)

Det finns tre sätt att inaktivera en användaridentitet.

  1. Ta bort användaren ur katalogtjänsten.
  2. Flytta användaren så att den ligger utanför den sökbas som är angiven för webbplatsen där Social Collaboration är aktiverad. Om det går att göra eller inte beror på hur katalogtjänsten är uppsatt.
  3. Inaktivera eller dölj en användaridentitet i modulen Kontaktstatus.

När en användare tas bort eller flyttas, så att kopplingen till användaridentiteten bryts, kommer det endast att gå att besöka användarens profilsida genom en direktlänk. Samtliga inlägg i olika aktivitetsflöden som användaren gjort kommer fortfarande synas, men länken till användarens profilsida är inaktiverad. Användaren kommer inte längre visas som en kontakt och går inte att söka fram.

Om användaren flyttas tillbaka in i sökbasen eller läggs till i katalogtjänsten igen kommer användarprofilen att återaktiveras. Efter ändringar i katalogtjänsten måste användarindex omindexeras via serverobjektet

Med modulen Kontakstatus kan du som har behörighet hantera sociala användaridentiteter. Du kan inaktivera/aktivera användaridentiteten och välja om den ska visas eller döljas i sökresultat. Det här är en funktion som du kan använda om en anvställd till exempel är tjänstledig eller sjukskriven. Om du behöver ta bort en social användaridentitet helt behöver du istället flytta användaren utanför sökbasen i katalogtjänsten

Var noga med att en korrekt sökbas är uppsatt och att endast skapa användaridentiteter för de användare som ska ha tillgång till Social Collaboration.

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?