help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Användarindex

Användarindexet innehåller information som blir tillgänglig via sökningar på federerade användare.

Sökindex

Här kan du se sökindexets totala storlek och hur många objekt det innehåller. Som objekt räknas SAML-användare/CAS-användare, webbanvändare eller övriga federerade användare.

Sökvägen visa var indexet ligger i serverns filstruktur och gör det möjligt att ta bort det specifika indexet manuellt.

Användarindex

Sökfråga

Klicka på knappen Sökfråga för att ställa en sökfråga och få fram fullständig information om sökindexet eller för att söka fram det som finns i sökindexet för en specifik användare. 

Användarindexet innehåller utvalda sökfält utifrån informationen om användaren. Även sökbara användarfält kommer finnas med i användarindexet. Om inget fält specificeras sker sökning på namn och mail.

Du kan specificera din sökfråga genom att genom att skriva fältnamnet följt av kolon och sedan ditt sökord, exempelvis id:<id-numret för användarobjektet> för att söka på ett specifikt id-nummer.

Du kan ta reda på hur många användare som finns totalt i användarindexet, eller på en specifik webbplats.

Alla användare i användarindexet, oavsett webbplats
Sök på: *:*

Alla användare för en specifik webbplats
Sök på: site:<id-numret för webbplatsen>

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?