help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupp

En grupp i Social Collaboration är en sammanslutning av användare som möjliggör samarbete. Minst en av användarna är gruppadministratör och har det övergripande ansvaret för grupp.

Till varje grupp hör en gruppsida som baseras på en gruppmall. Det är gruppmallen som styr vilka funktioner som finns tillgängliga i gruppen.

Det finns tre olika typer av grupper:

  • Öppen - Innebär att alla användare kan läsa och skriva i gruppen.
   En användare kan själv gå med i en öppen grupp och följa den. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan se innehållet i gruppen och skriva kommentarer.

  Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

  Denna sida publicerades:

  Hjälpte informationen dig?