help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Översättningar

Välj ikonen Redigera och sedan Översättningar för att komma till översättningsläget.

För att översättningar ska visas i menyn Redigera krävs att du först lagt till språk. Detta gör du under Webbplatsinställningar - Allmänt - Översättningar.

Redigeramenyn
Översättningsvy

Nu visas två vyer i redigeringsytan. En förhandsgranskning av originalsidan i högerspalten och i vänsterspalten kan du välja att översätta sidan till ett av de språk du har ställt in på Webbplatsinställningar -> Allmänt -> Översättningar.

Det visas även en ikon till i vänsterspalten Översätt.

Välj i dropplistan det språk du vill skapa översättning till. En ny vy visas.

Ny översättning

Ny översättning

Språk

Här väljer systemet det språk som du valde i dropplistan. Du kan även byta till ett annat av de språk som finns inställda på webbplatsinställningar.

Se till att du väljer exakt samma variant av språk som du ställt in på webbsidor samt använt när du skapat språkvyer.

Namn

Om du använder maskinöversättning så byts namnet automatiskt. Annars får du själv fylla i namn på sidan till det språk du ska översätta till.

Placering

Här väljer du var du ska placera din översatta sida. Standard så utgår den från placeringen som du valde för språket när du gjorde webbplatsinställningen.

För att koppla ihop sidor i efterhand, gå till den översatta sidan och välj Egenskaper -> Inställningar -> Språk av. Peka ut originalsidan.

Använd maskinöversättning

Denna är som standard ikryssad om du har ställt in att detta ska användas på webbplatsen. Men den går att bocka ur om du vill göra översättningen själv. Inställningen för vilken maskinöversättning som ska användas görs i Panelen Översättningar.

Översätt delgren

Översätter alla underliggande sidor. Om du använder maskinöversättning översätts sidnamnen annars får du göra detta manuellt.

Exportera översättningsinformationen (XLIFF)

Nu kan du enkelt exportera en helgren för att skicka på översättning. Resultatet blir en zip-fil som laddas ner.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera översättningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?