help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Vanliga klusteroperationer

I texten är noden 192.168.2.100 "seed-nod". När "admingränssnittet" anges betyder det att man ska "surfa" till admingränssnittet på en befintlig klusternod exempelvis http://192.168.2.100/admin.

Lägg till en klusternod

I exemplet ska noden 192.168.2.110 läggas till i ett kluster.

 • Lägg till följande i custom/conf/sitevision.properties på 192.168.2.110
  • sitevision.cassandra.listen_address=192.168.2.110
  • sitevision.cassandra.seeds=192.168.2.100
 • Gå till admingränssnittet och klicka på "Allow new node" och skriv in 192.168.2.110. Klicka ok
 • Starta upp Sitevision på 192.168.2.110
 • Kontrollera i admingränssnittet att den nya noden dyker upp i klusterringen

Ta bort en klusternod

I exemplet ska noden 192.168.2.110 tas bort ur klustret.

 • Surfa till admingränssnittet (ej på 192.168.2.110 )och högerklicka på 192.168.2.110 och välj "Shutdown"
 • Vänta tills noden är nere och rödmarkerad
 • Högerklicka på 192.168.2.110 och välj "Remove"
 • Kontrollera i admingränssnittet att den nya noden försvinner från klusterringen. Denna operation kan ta upp till ett par minuter
 • OBS! Starta inte Sitevision igen på 192.168.2.110 utan att tömma data/cassandra

Byt IP-adress på en klusternod

I exemplet ska noden 192.68.2.110 byta IP-adress till 192.168.2.111

 • Gå till admingränssnittet och högerklicka på 192.168.2.110 och välj "Shutdown"
 • Vänta tills noden är nere och rödmarkerad
 • Byt IP-adress på maskinen 192.68.2.110 till 192.168.2.111
 • Ändra följande i custom/conf/sitevision.properties på 192.168.2.111
  • sitevision.cassandra.listen_address=192.168.2.111
 • Gå till admingränssnittet och klicka på "Allow new node" och skriv in 192.168.2.111. Välj också att ersätta noden 192.168.2.110. Klicka ok
 • Starta upp Sitevision på 192.168.2.111
 • Kontrollera i admingränssnittet att noden dyker upp i klusterringen

Byt listen_address från localhost till "riktig" IP-address

I exemplet ska noden 192.168.2.110 ändras

 • Ändra följande i custom/conf/sitevision.properties på 192.168.2.110
  • sitevision.cassandra.listen_address=192.168.2.110
 • Starta om Sitevision

 

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?