help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flöda bild

Om du vill uppnå effekten av att bilden ligger till vänster eller höger om texten, istället för att de staplas på varandra, så kan du flöda bilden.

Högerklicka på bilden och välj Flöda. Flöda höger eller vänster placerar bilden i innehållsytans högra eller vänstra kant.

Flöda bild

Resultatet blir som följande av flöda vänster:

flöda bild

För att uppnå effekten att bilden vänster-/högerställs och texten går upp vid sidan av bilden, är ordningen på modulerna viktig.

Bildmodulen ska placeras ovanför textmodulen.

För att kunna använda funktionen Flöda bild krävs det att användarens roll har behörigheten "Hantera Sidlayout".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?