help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bild - Bildval

När du öppnar bildmodulen visas en dialogruta där du kommer åt bildarkivet. Här kan du välja en bild som redan finns uppladdad eller lägga till en bild från den egna datorn till bildarkivet.

Under menyn för navigatorn för bildarkivet ser du strukturen, mappar och dess bildinnehåll. På högra delen ser du innehållet i markerad mapp eller förhandsgranskning och bildinformation av markerad bild. För att ladda upp en bild till en särskild mapp markerar du mappen. Då kan du i högra delen se en länk för att ladda upp en bild.

Om du använder en enhet med mindre skärm, exempelvis en telefon eller surfplatta, så syns inte mappstrukturen. För att navigera i strukturen använder du istället länkstigen som ligger överst i innehållsdelen.

Välj befintlig bild eller ladda upp en ny

Mappstruktur

Här ser du mapparna och bilderna som finns uppladdade på servern och som då finns i bildarkivet.

Arkiv

Det finns två arkiv:

1. Bilder på sidan

Dessa bilder kan endast användas på aktuell sida. Det vill säga ingen annan webbsida når dessa bilder. Om du raderar sidan så försvinner även bilderna.

2. Bildarkiv

Bildarkivet är gemensamt för hela webbplatsen. För att strukturera upp bildarkivet används mappar. Det går också att använda undermappar för att strukturera bilderna. 

 

Det finns en central inställning, under avancerade inställningar på webbplatsen, där det går att stänga av "Bilder på sidan".

Sök

Du kan söka efter bilder i bildarkivet. Skriv i sökrutan så påbörjas sökningen. Markera den träff i listan som du vill använda. Sökrutan söker efter bildens namn, mappar och bildbeskrivning (metadata).


Mapp- och filfunktioner

 

Mappstruktur ikoner

Skapa mapp

För att skapa en mapp på markerad plats i strukturen kan du klicka på mapp-ikonen eller högerklicka på en mapp och välj "Skapa mapp".

Byt namn

Du kan byta namn på en mapp eller bild genom att markera den och sedan klicka på pennikonen eller högerklicka och välja "Byt namn".

Ta bort

För att ta bort en mapp eller bild så markerar du den och klickar på kryss-ikonen alternativt högerklickar på mappen/bilden och väljer "Ta bort".


Innehåll

Innehållsrutan visar innehållet i en markerad mapp, eller information om en markerad bild.

Navigation


Navigation med hjälp av länkstigen

Du kan navigera i strukturen med hjälp av länkstigen. Klickar du på en mapp så öppnas mappen där under. Klickar du på ikonen före mappnamnet så fälls en meny ut för snabb navigation i den mappens innehåll.

Ladda upp bild

För att ladda upp en bild markerar du en mapp i strukturen där du vill spara bilden och klickar sedan på "Ladda upp bild".

Ladda upp bild

Det går att lägga till nya bilder genom att klicka på detta alternativ. Ett nytt fönster öppnas där du får söka fram den bild du vill ladda upp. Det går utmärkt att markera flera bilder och ladda upp dem samtidigt.

Bildinformation

När en bild är markerad i strukturen så ser du information om bildens namn, bildens storlek, filstorlek, när bilden laddades upp och vem som gjorde detta. Bildbeskrivning är ett metadatavärde som bilderna kan tilldelas.

Bildbeskrivning

Redigera bild

Du kan göra enklare redigering av en bild direkt i verktyget. Markera bilden och för muspekaren över bildens förhandsvisning. Klicka på penn-ikonen som då blir synlig "Redigera bild".

Skapa kopia för att redigera bild

Vad du kan göra med bilden beskrivs på sidan om Bildredigering

För att göra bilden till en länk så går du till fliken Övrigt. Där finns inställningar för detta.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?