help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Högerklick på bild

Om du högerklickar på en bild i bildarkivet så finns det fyra val:

  • Byt namn
  • Redigera bild
  • Konvertera till Webp
  • Ta bort

Byt namn

Markera bildens namn, fyll i ett nytt namn och avsluta med enterslag.

Redigera bild

Om du väljer detta alternativ så öppnas en vy där du kan redigera bilden.

Konvertera till Webp

När du väljer detta alternativ så visas en ny vy där bilderna visas bredvid varandra och storleken på bilden visas nedanför.

Konvertera till webp

Om bilden ser bra ut, klicka på knappen Konverera till Webp. En ny vy visas som frågar om du vill konvertera till webp.

Vill du konvertera? 

Om du svarar ja, så görs bilden om från jpg/png/gif till webp.

När du högerklickar på en .svg visas varken alternativen "Redigera bild" eller "Konvertera till Webp" eftersom det inte går att göra.

Det finns även en begränsning som gör att det inte går att konvertera bilder större än 15 MB.

Ta bort

Tar bort den markerade bilden från bildarkivet. Du får först en bekräftelse innan bilden tas bort.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?