help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

RESTApps - Administration

Uppdatera RESTApp

För att uppdatera en befintlig RESTApp markerar man den befintliga RESTApp-tillägget och klicka på importera. Välj den nya versionen av RESTAppen och klicka OK. Du får nu en panel där du pekar ut RESTApp-tillägget där du vill lägga till en ny version och välj importera. Versionsnumret sätts i manifestet för RESTAppen.

Importera ny version

Aktivera version

Höger klicka på en version och välj "Aktiv" i menyn. Du kan alltid backa och aktivera en äldre version.

Aktivera version

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera Tillägg"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?