help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

RESTApps - Egenskaper

När RESTAppen är tillagd kan du under egenskaper se information, göra inställingar och ställa in restriktioner. Du når egenskaperna genom att högerklicka på RESTApp-tillägget och välja alternativet "Egenskaper".

egenskaper

Följande vy innehållande "Information", "Inställningar" och "Restriktioner" visas då

egenskaper på en restapp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?