help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sett inn spesialtegn

Sett inn spesialtegn finner du under Sett inn -ikonet i verktøylinjen.

Hvis du vil sette inn et spesialtegn, markerer du stedet der du vil sette det inn, og klikker deretter på Sett inn-ikonet -> velg Spesialtegn på verktøylinjen.

Infoga specialtecken

Følgende tegn er tilgjengelige:

 • Hardt mellomrom - Et hardt mellomrom brukes for å forhindre linjeskift midt i en tekst - for eksempel i en forkortelse ("f.eks.") eller i et tall ("10 000"). Hvis hele forkortelsen eller tallet ikke får plass på en linje, flyttes hele forkortelsen/tallet ned på en ny linje.
 • Hard bindestrek - Hard bindestrek brukes for å forhindre linjeskift midt i ordet, dvs. ordet skal IKKE avkortes.
 • Myk bindestrek - Den myke bindestreken er usynlig når ordet ikke brytes, men erstattes av en synlig bindestrek så snart det skjer en avbrytelse.
 • Opphavsrett (©)
 • Grader (°)
 • Dobbeltpil til venstre (")
 • Dobbeltpil høyre (")
 • Promille-tegn (‰)
 • Euro (€)
 • Registrert varemerke (®)
 • Varemerke (™)
 • Kort tankestrek (-)
 • Lang bindestrek(-)
 • Hevet ett (¹)
 • Hevet to (²)
 • Hevet tre(³)
 • Versal Pi (Π)
 • Blandet Pi (π)
 • Mindre enn eller lik(≤)
 • Større enn eller lik (≥)

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?