help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Del tekstmodul

Du finner modulen Del tekst under ikonet Verktøy på verktøylinjen.

Dela textmodul

Del opp tekstmodul er en funksjon som deler opp en eksisterende tekstmodul i én eller flere tekstmoduler. Hvis du for eksempel vil ha teksten i forskjellige tekstmoduler fordi du vil sette inn et bilde midt i teksten.

Plasser markøren i teksten der du vil dele opp tekstmodulen, og velg Verktøy -> Del opp tekstmodul. All tekst under markeringen flyttes ned til en ny tekstmodul.

Alternativet Del er også tilgjengelig hvis du høyreklikker der du vil dele tekstmodulen.

Forstørr bildet

En textmodul

Forstørr bildet

Resultat efter "Dela textmodul" - två textmoduler

Du kan også dele tekstmodulen ved hjelp av tastatursnarveien CTRL + SHIFT + S.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?