help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Juster

Juster tekst finner du under Verktøy-ikonet på verktøylinjen.

Justera text

Det finnes tre alternativer:

  • Venstrejustere tekst
  • Sentrere tekst
  • Høyrejustert tekst

Standardinnstillingen er venstrejustert tekst.

For å justere tekst markerer du teksten du vil justere, og velger Verktøy -> Juster.

Vänsterjusterad text

Exempel på vänsterjusterad text

Centrerad text

Exempel på centrerad text

Högerjusterad text

Exempel på högerjusterad text

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?