help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettskrivning

Rettskrivning finner du under Verktøy-ikonet på verktøylinjen.

Aktivera rättstavning

Du kan aktivere Rettskrivning ved å velge Verktøy -> Rettskriving. Denne innstillingen lagres deretter på brukeren, slik at neste gang du logger deg på, vet den om du har aktivert eller deaktivert rettskriving.

Rettskriving brukes til å varsle redaktøren hvis et ord er feilstavet. Hvis et ord er feilstavet eller ikke finnes i ordboken, markeres det med en rød strek under ordet. Hvis du får en indikasjon på at et ord er feilstavet, markerer du ordet og velger ett av følgende alternativer:

  • Staveforslag - ett eller flere ord vises øverst i listen hvis det finnes forslag i nærheten.
  • Legg til i ordbok - legger det valgte ordet til i ordboken. Ord du legger til i staveordboken, blir en felles ordbok per språk og server.
  • Ignorer - hvis du ikke vil legge til ordet i ordboken, men bare ignorere denne forekomsten av ordet.
  • Ignorer alle - hvis du ikke vil legge til ordet i ordboken, men vil ignorere alle forekomster av ordet på siden.
Förslag på ord i Rättstavningsfunktionen i Sitevision

Rettskriving gjøres alltid på det språket som nettstedet følger.

MERK! Ordene som legges til i ordlisten, kan ikke redigeres eller slettes i etterkant.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?