help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Hvordan legger jeg til rader i en tabell?

1. Velg raden du vil sette inn en rad før eller etter, og høyreklikk. Da vises følgende alternativer:

Infoga rad

2. Velg Rad -> Sett inn rad før/etter.

Hvis du vil ha en rad til nederst i tabellen, klikker du bare på tabulatortasten når du har valgt den siste cellen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?