help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inloggning

Inloggningsruta

Med inloggningsmodulen skapar du ett inloggningsformulär till en webbsida. Det används för de sidor som inte ska vara tillgängliga för allmänheten (ej publika) utan för en viss grupp eller grupper.

Inloggningsmodulen används även för att de användare som har rättigheter att redigera ska få logga in i redigeringsläget.

Om du redan har loggat in och kommer till en inloggningssida så skriver modulen ut vem du är inloggad som samt att det visas en länk för att logga ut.

Det går endast att ha en inloggningsmodul per webbsida

Det går bra att ha svenska tecken i användarnamnet men inte i lösenordet. Vi skulle dock avråda från att använda svenska tecken även i användarnamnet då alla system inte klarar av det, exempelvis Office.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?