help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Välj modul

En ny vy visas där du får leta reda på den sida där modulen finns som du vill länka in. Markera sidan till vänster och sedan vilken modulen det gäller till höger. Klicka OK.

Peka ut modul

Klart! Nu visas modulen även på ett annat ställe på webbplatsen.

Det finns också en Länkad layout . Detta alternativ finns under Innehåll om du högerklickar och väljer alternativet Lägg till layout -> Länkad layout. Då kan du visa en hel layout med flera moduler på ett annat ställe på webbplatsen. Detta alternativ går också att använda i malläge till skillnad från Länkad modul som bara visar innehållet på webbplatsen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?