help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till intern Katalogtjänst

En intern katalogtjänst (Apache DS) följer alltid med i en installation av Sitevision. Du kan aktivera den och sedan lägga till användare som får redigerings- eller läsåtkomst på en webbplats.

Ett tips är att använda den interna katalogtjänsten om ni jobbar med externa parter och inte vill blanda in dem i er ordinarie katalogtjänst.

När du klickat på Lägg till katalogtjänst -> Intern katalogtjänst så visas följande vy. Alla värden är förifyllda. Glöm inte att klicka på Starta för att starta katalogtjänsten.

Lägg till intern katalogFörstora bilden

Allmänt

Namn

Ett internt namn för att skilja olika kataloger åt.

Uppkoppling

Katalogtjänsttyp

ApacheDS är förvalt.

LDAP Serveradress

Adress till servern du kör mot.

LDAP Serverport

10389

LDAP Proxyanvändare

Om LDAP server kräver inloggning för sökningar måste detta fält anges. En proxyanvändare är en användare som får tillgång till katalogtjänsten och får göra sökningar.

Standard är uid=admin,ou=system

LDAP Proxylösenord

Lösenord för proxyanvändaren

Använd kryptering (SSL)

Kryssa för denna om du vill att trafiken till katalogtjänsten ska ske krypterat.

Detta kräver inställningar i katalogtjänsten

Kör uppkopplingstest

Denna knapp klickar du på om du vill testa katalogtjänstuppkopplingen. Går det bra så visas det ett meddelande till vänster om knappen.

Övrigt

Sökbas

Varifrån sökningar i katalogtjänsten ska startas. Standardinställningen är dc=sitevision,dc=se

Sökattribut

Vid inloggning sker sökning på angivet attribut. Standard är “cn" vilket normalt sett är användarnamnet.

Sökbastest

Klicka på knappen för att verifiera att sökbasen fungerar. Om det lyckas visas en bekräftelse till vänster om knappen.

Avancerat

För fler inställningar på katalogtjänsten, gå till fliken Avancerat.

På grund av begränsningar i den interna katalogen så går det inte att flytta användare i Sitevision som ligger i den interna katalogen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?